Sponzori i finansijeri časopisa

Izdavač

Телефон 011 3370-467
Карнегијева 4, Београд

Српско хемијско друштво

Sponzori

Издавање часописа „ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД” помажу:

  • Технолошко-металуршки факултет, Београд
  • Хемијски факултет, Београд
  • Факултет за физичку хемију, Београд