Godina 1997 (38)

Broj 3-4

Sažetak


SADRŽAJ
 1. Dragutin Dražić, Uticaj adsorpcije na elektrohemijske procese (strana 51)

 2. Vladimir Pavlović, Primena kvantnih struktura u nauci o materijalima (strana 62)

 3. Milorad Teofilović, Dragan Pešić, Aleksandar Obrenović, Milan Obrenović i Branislav Potkonjak, Uporedni podaci o sadržajima olova i drugih zagađujućih elemenata u talozima pored autoputa i glavnih saobraćajnica u Novom Beogradu (strana 65)

 4. Nadežda Petranović i Ivana Drašković, Korelacija faznih prelaza i osobina materijala (strana 71)

 5. Miloš I. Đuran i Snežana U. Milinković, Primena kompleksa platinske grupe metala u hemoterapiji kao antitumorskih agenasa (strana 77)

 6. Slobodan Mladenović i Stanimir Konstantinović, Nobelova nagrada za hemiju za 1958. godinu dodeljena je engleskom biohemičaru Frederiku Sendžeru (strana 83)

 7. Dejan Poleti, Aleksandra Hadžić-Tomić i Stevan Dubljević, Narodna verovanja i hemija. Da li metalna kašičica zaista smanjuje “vetrenje” mineralne vode (strana 88)

 8. Miloš B. Rajković i Borislava Vučurović, Korišćenje mogućnosti savremenih elektronskih medija u funkciji poboljšanja naučnog rada (strana 93)


BELEŠKE

 1. Hemijske pesme (strana 61, strana 87)

 2. Zanimljivosti iz hemije (strana 64, strana 92)

 3. Beleška o uranskim mecima (strana 99)

 4. Knjige (strana 100)


Ceo tekst:

PDF

Povratni linkovi

 • Trenutno nema povratnih linkova