O časopisu

Fokus i područje delovanja

Циљ часописа је популарисање и представљање хемије ширем кругу људи. Шта Хемијски преглед може да понуди обичном читаоцу заинтересованом за хемију, али и професионалном хемичару? На првом месту ту су вести из света хемије - домаће и светске, резултати нових истраживања, особена гледишта на неке од проблема хемије, многе занимљивости везане за ову грану природних наука, проблеми наставе хемије на свим нивоима образовања, разни извештаји и чланци из прошлости и још много тога.

Recenzentski postupak

Сваки достављени рад подлеже рецензији, а рецензенте одређује уредништво. Рукописи се не хоноришу и не враћају.

Otvoreni pristup

Приступ је слободан свим садржајима часописа

Претплата

Годишња чланарина СХД, укључује часопис "Хемијски преглед", за 2015. годину износи:
за апослене  1800,00 динара
за наставнике основних и средњих школа 1000,00 динара
за пензионере, студенте и ђаке 800,00 динара
за школе и остале нституције 3500,00 динара
за претплатнике из иностранства Є 50.00

Претплату уплатите искључиво на ж.р. Друштва бр. 205-13815-62, позив на број 320, са назнаком претплата за ХП за 2015.
Копију потврде о уплати обавезно проследите канцеларији Друштва (за студенте и пензионере и потврду о статусу).

Припрема за штампу

Јелена и Зоран Димић,
Светозара Марковића 2, Београд 

Штампа

Развојно истраживачки центар графичког инжењерества
Технолошко-металуршког факултета, Карнегијева 4, Београду

Sponsors

Издавање часописа "ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД" помажу:

  • Технолошко-металуршки факултет, Београд
  • Хемијски факултет, Београд
  • Факултет за физичку хемију, Београд