Trenutni broj

God. 2014: 55
Pogledaj sve brojeve

ОДГОВОРНИ И ГЛАВНИ УРЕДНИК
Ратко М. Јанков

ПОМОЋНИК ОДГОВОРНОГ И ГЛАВНОГ УРЕДНИКА
Драгица Тривић

ЧЛАНОВИ РЕДАКЦИЈЕ
Јелена Радосављевић, Наталија Пловић и Воин Петровић

УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР
Иван Гутман, Снежана Зарић, Јован Јовановић,
Славко Кеврешан, Драган Марковић, 
Владимир Павловић, Радомир Саичић,
Живорад Чековић (председник)