Godina 2014 (55)

Autori

  • Broj 5

Apstrakt

САДРЖАЈ

Боин ПЕТРОВИЋ
Voin PETROVIĆ
ТРОВАЊА ГЉИВАМА
MUSHROOM POISONING (страна 114)

Јелена ПОПОВИЋ-ЂОРЂЕВИЋ, Весна ВИТНИК
Jelena POPOVIĆ-ĐORĐEVIĆ, Vesna VITNIK
ЦИКЛИЧНИ ИМИДИ: општи поступци за затварање имидног прстена примењени у синтезама биолошки активних једињења 5
CYCLIC IMIDES: General methods for imid ring closing applied in synthesis of biologicaly active compounds (страна 117)

Теодора ДИМИТРИЈЕВИЋ, Марија ЛАЗИЋ
Teodora DIMITRIJEVIĆ, Marija LAZIĆ
ДЕПСИДИ
DEPSIDES (страна 126)

Живота СЕЛАКОВИЋ
Života SELAKOVIĆ
ЕБОЛА ВИРУС
EBOLA VIRUS (страна 131)

 

ВЕСТИ ИЗ ШКОЛЕ

ИЗВЕШТАЈ СА 50. РЕПУБЛИЧКОГ ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ХЕМИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА (страна_138)

50. Републичко Такмичење из хемије ученика средњих школа (страна 139)

##submission.downloads##

Objavljeno

2020-02-23

Broj časopisa

Sekcija

Ауторски чланци