Godina 2014 (55)

Autori

  • Broj 6

Apstrakt

САДРЖАЈ

Илија БРЧЕСКИ
Ilija BRČESKI
ОПАСАН ОТПАД У СРБИЈИ - ПРАКТИЧНА ИСКУСТВА
DANGEROUS WASTE IN SERBIA – PRACTICAL EXPERIENCES (страна 142)

Драган С. ВЕСЕЛИНОВИЋ
Dragan S. VESELINOVIĆ
ЗАГАЂИВАЊЕ ЈЕЗИКА КАО ДЕЛА ЖИВОТЕ СРЕДИНЕ
POLLUTION OF LANGUAGE AS INTEGRAL PART OF ENVIRONMENT (страна 145)

Мима РОМАНОВИЋ, Невена ТРШИЋ
Mima ROMANOVIĆ, Nevena TRŠIĆ
КАКАО
CACAO (страна 146)

Милица ПОПОВИЋ
Milica POPOVIĆ
ПРОТЕИНИ БИЉАКА У ОДБРАНИ ОД ПАТОГЕНА 2
PATHOGENESIS RELATED PLANT PROTEINS 2 (страна 149)

Ненад КРСТИЋ, Ружица НИКОЛИЋ, Милена КРСТИЋ
Nenad KRSTIĆ, Ružica NIKOLIĆ, Milena KRSTIĆ
БИОЛОШКИ ЗНАЧАЈ МАНГАНА
BIOLOGICAL IMPORTANCE OF MANGANESE (страна 154)

Шимон А. ЂАРМАТИ, Даница В. ЂАРМАТИ, Горица ЂЕЛИЋ, Иван ГУТМАН, Давор ЈОВАНОВИЋ
Šimon A. ĐARMATI, Danica A. ĐARMATI, Gorica ĐELIĆ, Ivan GUTMAN, Davor JOVANOVIĆ
ИМЕЛА - МАГИЧНА, ОТРОВНА, ЛЕКОВИТА
MISTLETOE - MAGIC, POISONOUS, SALUTARY (страна 158)

 

ВЕСТИ ИЗ ШКОЛЕ

Катарина ПУТИЦА, Драгица ТРИВИЋ
Katarina PUTICA, Dragica TRIVIĆ
КОГНИТИВНИ РАЗВОЈ УЧЕНИКА КРОЗ НАСТАВУ ХЕМИЈЕ
COGNITIVE DEVELOPMENT OF STUDENTS THROUGH THE CHEMISTRY TEACHING (страна 162)

 

ВЕСТИ ИЗ СХД

ИЗВЕШТАЈ О УЧЕШЋУ СРБИЈЕ НА 46. МЕЂУНАРОДНОЈ ХЕМИЈСКОЈ ОЛИМПИЈАДИ (страна 168)

##submission.downloads##

Objavljeno

2020-02-23

Broj časopisa

Sekcija

Ауторски чланци