Godina 1999 (40)

Broj 1-2

Sažetak


SADRŽAJ

1. Snežana Bojović, Povodom 125 godina nastave hemije u gimnaziji (strana 4)

2. Spravljanje ljubavnog leka (strana 9)

3. Ljiljana Bondarenko-Georgiu, Prirodni proizvodi sa dejstvom sliønom teksolu (strana 13)

4. Živorad Čeković, Otkriveni lekovi koji pri hirurškim transplantacijama organa sprečavaju odbacivanje stranog tela (strana 19)

5. Ivan Gutman, Dragoslav Nikezić i Dragana Kostić, Sto godina radona (strana 21)

6. Ivan Gutman, Zoran Ratković i Stanimir Konstantinović, Dobitnici Nobelove nagrade za hemiju (strana 26)

VESTI IZ ŠKOLA

Mirjana Milankov, Čas ponavljanja iz hemije u srednjoj školi na kreativan način (strana 31)

BELEŠKE

1. Zanimljivosti iz istorije hemije (strana 34)

2. Hemijska evolucija i postanak života. Šest decenija od pojave knjige POREKLO ŽIVOTA Aleksandra Ivanoviča Oparina (strana 35)

3.. Elemenat 114 (strana 36)

VESTI IZ SRPSKOG HEMIJSKOG DRUŠTVA

IN MEMORIAM
Glen Siborg (1912-1999) (strana 38)


Ceo tekst:

PDF

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova