Godina 2000 (41)

Broj 1

Sažetak


SADRŽAJ

1. Živorad Čeković, Jedan vek hemije slobodnih radikala 1900-2000 (strana 4)

2. Danko Obradović, Kloniranje (strana 12)

3. Vesna Medaković i Snežana Zarić, Uloga kompleksa metala u evoluciji života (strana 20)

 

VESTI IZ ŠKOLA

1. Branislav Čabrić i Tanja Despotović, Školska aparatura za dobijanje monokristala ili programiranje brzine kristalizacije u epruveti  (strana 25)

 

VESTI IZ SRPSKOG HEMIJSKOG DRUŠTVA

1. Izveštaj o radu Srpskog hemijskog društva u 1999. godini (strana 28)

 

BELEŠKE

1. In memoriam Milica Žunić (Strana 34)


Ceo tekst:

PDF

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova