Godina 2000 (41)

Broj 4

Sažetak


SADRŽAJ

1. Dejan Poleti i Jelena Rogan, Da li ste ikada razmišljali o molu i njegovom mestu u međunarodnom sistemu jedinica? (strana 92)

2. Branislav Čabrić i Aco Janićijević, Začeće i rast kristala u rastopu: kristalni grozdovi - klopke u rastopu (strana 99)

3. M. S. Pavlović, A. Antić-Jovanović i D. S. Pešić, Spektroskopija i otkriõe hemijskih elemenata II (strana 101)

4. Ivan Gutman, Molekulska arheologija (strana 105)

 

VESTI IZ ŠKOLA

1. Mirjana Milankov, Projekat časa aktivne nastave iz hemije (događaj – aktivnost) (strana 106)

 

VESTI IZ SRPSKOG HEMIJSKOG DRUŠTVA

Konferencija hemijskih društava Jugoistočne Evrope (strana 109)

Iz Kancelarije (strana 109)

Posveta akademiku prof. dr Slaobodanu S. Ribnikaru povodom njegovog 70. rođendana (strana 110)


Ceo tekst:

PDF

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova