Godina 2001 (42)

Broj 5

Sažetak


SADRŽAJ

Dragica Minić
SAVREMENI KONCEPT KONVERZIJE I MAGACIONIRANJA ENERGIJE (strana 98)

Miloš Milčić i Sneÿana Zarić
ODREĐENA JE STRUKTURA I OTKRIVEN MEHANIZAM SELEKTIVNOSTI KALIJUMOVOG KANALA (strana 101)

Ivan Gutman, Živko Mikić
IZOTOPI U ARHEOLOGIJI (strana 105)

VESTI IZ ŠKOLA

Saša Kojadinović
PRIMENA SOFTVERA U NASTAVI HEMIJE (strana 107)

 

BELEŠKE


Ratko M. Jankov
Prikaz knjige Ivana Gutmana "Dvadeset godina seminara Matematičke metode
u hemiji" (strana 111)

Živorad Čeković
Nobelova nagrada za hemiju u 2000. godini dodeljena je naučnicima za otkriõe polimernih električnih provodnika  (strana 112)

Posledice rata na Balkanu (strana 114)

Ivan Gutman
Demantovano otkriõe elemenata 118 i 116 (strana 115)

Aleksandar Dekanski, Jelena Bajat
Problemi elektrohemijske terminologije – nedoslednosti i nedoumice (strana 116)

 

VESTI IZ SHD (strana 117)

 

IN MEMORIAM
PROF. DR MILANKA NIKOLIĆ, PROF. DR IVAN V. MIĆOVIĆ (strana 119)


Ceo tekst:

PDF

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova