Godina 2001 (42)

Broj 6

Sažetak


SADRŽAJ

Vesna Medaković i Sneÿana Zarić
EKSPERIMENTALNI I TEORIJSKI DOKAZI DA JE Cu(II) JON U VODENOM RASTVORU PENTAKOORDINOVAN  (strana 122)

Dragica Minić
SAVREMENI KONCEPT KONVERZIJE I MAGACIONIRANJA ENERGIJE - UGLJENIČNI KLASTERI (strana 124)

Živorad Čeković
JEDAN VEK OD GRINjAROVOG OTKRIĆA ORGANOMAGNEZIJUMOVIH JEDINJENJA (strana 127)

Tamara Kupusarević
PRIONI - enigma o kojoj se priča (strana 130)

 

VESTI IZ ŠKOLA

Biljana Sparjosul
PRAVLJENJE INDIKATORA OD BILJNIH MATERIJALA (strana 135)

Boris Pejin, Marinela Ivanović
KAD PETACI PROGOVORE (strana 136)

 

VESTI IZ SHD (strana 138)


Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova