Godina 2002 (43)

Broj 2

Sažetak


SADRŽAJ

Dragica Minić
SAVREMENI KONCEPT KONVERZIJE I MAGACIONIRANJA ENERGIJE - HIDRIDI METALA (strana 26)

Zoran Marković
ISTORIJA KOLBE-ŠMITOVE REAKCIJE (strana 28)

Zorica D. Petrović
VITAMIN B12 – PIGMENT ŽIVOTA I KATALIZATOR U ORGANSKIM SINTEZAMA (1. DEO) (strana 30)

Tibor Pastor
OKSIDACIONO-REDUKCIONE TITRACIJE U NEVODENIM RASTVARAČIMA (strana 32)

Ivan Lazarević
PRIMENA POVRÅINSKI AKTIVNIH SUPSTANCI (strana 36)

 

BELEŠKE

MONOGRAFIJA "DIJAMANT SINTETIZOVAN NA NISKOM PRITISKU" (strana 41)

 

VESTI IZ ŠKOLA

Boris Pejin
VODA  (strana 42)


HEMIJA NA INTERNETU

Aleksandar Dekanski i Vladimir Panić
HEMIJA NA INTERNETU 1 (strana 44)

 

VESTI IZ SHD (strana 46)


Ceo tekst:

PDF

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova