Godina 2002 (43)

Broj 4

Sažetak


SADRŽAJ

Dragan Marković
O AEROSOLIMA (strana 78)

Evgenija Đurendić, Katarina Penov-Gaši, Ljubica Medić-Mijačević
ANABOLIČKO - ANDROGENI STEROIDI (strana 82)

Zoran Marković, Svetlana Marković
MEHANIZAM KOLBE-ŠMITOVE REAKCIJE - OD OTKRIÕA DO DANAS (strana 84)

Ivan Gutman, Branislav Simonović
PRIMENE HEMIJE U KRIMINALISTICI - OTISCI PRSTIJU (strana 87)

 

VESTI IZ ŠKOLA

Jelena Tot-Kovačević, Ivana Marković
MAPE UMA: VOLEO BIH DA VOLIM HEMIJU (strana 92)

REPUBLIČKO TAKMIČENJE UČENIKA IZ HEMIJE (strana 96)

 

HEMIJA NA INTERNETU

Aleksandar Dekanski i Vladimir Panić
ChemWeb (strana 98)

 

VESTI IZ SHD (strana 100)

IN MEMORIAM
Dr Đorđe Petković (strana 100)


Ceo tekst:

PDF

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova