Godina 1997 (38)

Broj 5

Sažetak


SADRŽAJ
 1. Jovan A. Jovanović - Važan korak ulaska Srbije u Evropu (strana 105)

 2. Sima M. Lozanović - O aromatičnim ditijokarbamatima (strana 108)

 3. Marko Leko - Detekcija žive toksikološkom analizom isparljivih otrova (27. maj 1909. god) (strana 121)

 4. Ivan Juranić - Ima li u kvantnoj teoriji mesta za strukturu molekula? (strana 122)

 5. Vera Dondur - Hemijska kinetika od Arenujusa do femtosekundne spektroskopije (strana 128)

 6. Vukadin M. Leovac - Neobični kompleksi i ligandi (strana 137)

 7. Vlatka Vajs - Biljna hemija i medicina (strana 150)

 8. Petar R. Dvornić - Princip skeletnog makromolekulskog izomerizma (strana 154)

 9. Jovan A. Jovanović i Milorad J. Sokić - Pogled na naftnu i petrohemijsku industriju (strana 162)

 10. Mario Zlatović i Svetozar R. Niketić - Hemija na Internetu (ili Internet u hemiji) (strana 176)


BELEŠKE

 1. Zanimljivosti iz hemije (strane 136, 175)

 2. Knjige (strana 186)


Ceo tekst:

ZIP

Povratni linkovi

 • Trenutno nema povratnih linkova