Godina 1999 (40)

Broj 5-6

Sažetak


SADRŽAJ

1. Snežana Bojović, Pedeset godina Nastavne sekcije Srpskog hemijskog društva (strana 86)

2. Mendeljejev – nenagrađeni heroj? (strana 92)

3. K. Gopčević, I.Karadžoć, O zmijskim otrovima (strana 97)

4. Ju. N. Kukuškin, Bubrežno kamenje (strana 102)

5. Ivan G. Draganić, Kiseonik i oksidujuće hemijske jedinke u hidrosferi rane Zemlje (strana 104)

6. Slobodan V. Ribnikar, Francijum - najteži alkalni metal (strana 108)

 

VESTI IZ ŠKOLA

7. Miodrag Stojadinović, Softver iz hemije za II Razred gimnazije za nastavnu temu: "Elementi 15. grupe periodnog sistema elemenata i važnija jedinjenja azota i fosfora" (strana 110)

 

BELEŠKE

Jedna hemijska mozgalica (strana 116)

 

VESTI IZ SRPSKOG HEMIJSKOG DRUŠTVA

1. Sa Međunarodnog takmičenja u Rusiji (strana 117)

2. XXXIX Savetovawe Srpskog hemijskog društva (strana 117)

3. 6. Jugoslovenski simpozijum biohemije (strana 118)

4. 12. Savetovañe o spektroskopiji (strana 119)

5. Svečana skupština Srpskog hemijskog društva (strana 120)


Ceo tekst:

PDF

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova