Godina 2000 (41)

Broj 5

Sažetak


SADRŽAJ

1. Vera Dondur, Pastirk Igor, Femtosekundna spektroskopija prelaznog stanja (FTS) Nobelova nagrada za hemiju za 1999. godinu  (strana 114)

2. Ivan Gutman, Prvo jedinjenje argona (strana 120)

3. Nenad Stevanović, Ivan Gutman, Branislav Čabrić, Na kojoj temperaturi kquča voda? (strana 122)

 

VESTI IZ ŠKOLA
Dragica Šišović, Znanje hemije na prijemnom ispitu na Hemijskom fakultetu u Beogradu (strana 126)

DISKUSIONI FORUM (strana 130)

VESTI IZ SHD (strana 132)


BELEÅKE

Barometar (strana 125)


In memoriam
Vladimir Rekalić (strana 133)
Milan Kurepa (strana 134)


Ceo tekst:

PDF

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova